Kurs Advanced Open Water Diver

Kurs przeznaczony jest dla nurków z certyfikatem PADI OWD, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności i poszerzyć limity. Advanced Open Water Diver to pięć nurkowań specjalistycznych poprzedzonych wykładami teoretycznymi. Program obejmuje dwa obowiązkowe nurkowania: głębokie i nawigacyjne oraz trzy nurkowania specjalistyczne do wyboru spośród następujących:
- doskonała pływalność
- nurkowanie w suchym skafandrze
- nurkowanie na wzbogaconym powietrzu (nitrox)
- poszukiwanie i wydobywanie
- nurkowanie nocne
- nurkowanie wrakowe

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat PADI AOWD uprawniający do nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 30 m (21 m dla posiadaczy certyfikatu Junior Open Water Diver) oraz uczestniczenia w kursach nurkowania specjalistycznego PADI.

Wymagania:
- Wiek 15 lat
- Certyfikat PADI OWD lub równorzędny
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania
- Posiadanie sprzętu ABC (tj. maski, fajki i płetw)


Kurs Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe, radzić sobie w typowych sytuacjach jak i pomagać innym, mniej doświadczonym nurkom. Najbardziej polecany kurs nurkowy.

Uprawnienia:

Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver potwierdzający umiejętności ratownicze i otwierający drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver.

Zajęcia teoretyczne:

- autoratownictwo
- stres nurkowy
- rozpoznawanie i postępowanie
- sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
- procedury udzielania pierwszej pomocy
- gotowość do udzielania pierwszej pomocy
- kierowanie akcją ratunkową
- zasada działania sprzętu nurkowego
- typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie

Zajęcia praktyczne:

Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych:
- postępowanie ze zmęczonym nurkiem
- postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni
- udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
- postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą
- zaginięcie nurka
- wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka
- nieprzytomny nurek na powierzchni
- wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
- pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych
- udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu
- ofiara nieprzytomna
- podwodne poszukiwania
- scenariusz wypadku
- wypadek nurkowy
- scenariusz wypadku

Wymagania:

- Ukończone 15 lat (Junior 12 lat)
- Posiadanie licencji PADI AOWD lub równoważnej
- Ważne uprawnienia pierwszej pomocy EFR lub równoważne
- Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania

Dive Factory - al. 29 Listopada 165 - 31-236 Kraków
woj. małopolskie - NIP 9452184931
tel. 12 418 39 59 - biuro@divefactory.pl