Nurkowanie to sport nie tylko dla dorosłych. W naszym centrum organizujemy kursy i nurkowania specjanie dla dzieci.

Do najmłodszych (minimum 8 lat) skierowany jest kurs Bubblemaker, dzięki któremu dzieci będą miały okazję wziąć swój pierwszy oddech pod wodą oraz poznają podwodny świat.

Dla nieco starszych dzieci (minimum 10 lat) przeznaczony jest kurs Junior Open Water Diver, po ukończeniu którego otrzymają swój pierwszy certyfikat nurkowy.

Organizujemy taż nurkowania turystyczne dla dzieci, które posiadają już uprawnienia do nurkowania.
Kurs PADI Bubblemaker
Kurs przeznaczony dla najmłodszych (minimum 8 lat). Babblemaker uczy nurkowania poprzez zabawę. Biorąc udział w kursie twoje dziecko będzie miało okazję wziąć swój pierwszy oddech pod wodą i poznać podwodny świat pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Na kursie dzieci z apoznają się ze sprzętem do nurkowania przeznaczonym specjalnie dla nich oraz nauczą się podstawowych umiejętności takich jak oczyszczenie zalanej maski i automatu oddechowego. Nurkowania odbywają sie w wodzie o głębokości nie większej niż 2 m pod bezpośrednim nadzorem profesjonalisty PADI. 

Wymagania
- wiek minimum 8 lat
- pisemna zgoda rodziców
- brak zdrowotnych przeciwwskazań do nurkowania
Kurs PADI Junior Open Water Diver

Kurs Junior Open Water Diver jest dziecięcą wersją kursu Open Water Diver. 
Kurs składa się z pięciu wykładów, pięciu zajęć basenowych i czterech nurkowań na wodach otwartych. Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe PADI oraz kompletny sprzęt do nurkowania. W trakcie zajęć teoretycznych uczestnicy uczą się z czego składa się i jak działa sprzęt nurkowy oraz jak bezpiecznie nurkować. Ta część kończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej. Na zajęciach basenowych teoria przekuwana jest w praktykę. Kursanci pod nadzorem instruktora ćwiczą umiejętności potrzebne do bezpiecznego i swobodnego nurkowania. Ostatnia część kursu odbywa się na wodach otwartych. Są to cztery normalne nurkowania, podczas których kursanci zaliczają ćwiczenia basenowe. Uczestnicy, którzy pozytywnie zaliczą cały kurs otrzymują certyfikat nurka Junior Open Water Diver uprawniający do nurkowania pod nadzorem instruktora (10 lat) lub dorosłego certyfikowanego nurka (12 lat) do głębokości 12 m.
Wymagania
- ukończone 10 lat
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do nurkowania
- podstawowe umiejętności pływackie
- zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie
Nurkowania turystyczne dla dzieci i młodzieży.

Dla wszystkich posiadających certyfikat nurkowy organizujemy nurkowania turystyczne na Zakrzówku. Nurkujemy w każdy weekend sezonu letniego. Nurkowania prowadzone są przez profesjonalnych przewodników. Własny sprzęt nie jest wymagany. W naszym centrum nurkowym posiadamy sprzęt nurkowy do wypożyczenia przeznaczony specjalnie dla dzieci i młodzieży. Ceny za wypożyczenie zgodnie z cennikiem.

Dive Factory - al. 29 Listopada 165 - 31-236 Kraków
woj. małopolskie - NIP 9452184931
tel. 12 418 39 59 - biuro@divefactory.pl